Εθνικός Ύμνος Ικαρίας

Εθνικός Ύμνος Ικαρίας

2013-06-24 23:56
Από το δώμα του Πλάστη σταλμένη  η Θεά η γλυκιά, κατεβαίνει  με ρομφαία στο ένα της χέρι  και στο άλλο αναμμένο δαδί,  τη χαρά και το φως για να φέρει στο μικρό αλλά ανδρείο νησί. Και τα σίδερα σκίζει, σκορπάει  καίει τα ράκη, μακριά τα πετάει  που από χρόνια το είχαν...