Γεφύρι Λουπάστρας

Γεφύρι Λουπάστρας

        Κατά μήκος του ποταμού Χάλαρη στο φαράγγι θα βρείτε το πανέμορφο Γεφύρι Λουπάστρας

Γεφύρι Λουπάστρας.jpg (435345)