Έθιμο Πλειοδοσία της εικόνας της Ανάστασης

        Πριν από την Ανάσταση, τα πιο παλιά χρόνια έβγαζαν την εικόνα της Ανάστασης σε πληστειριασμό. Ο παπάς έβγαινε στην πύλη κρατώντας την εικόνα και πρόσφερε πρώτος ένα συμβολικό ποσό υπέρ της εκκλησίας. Συνέχιζαν τις προσφορές οι πιστοί. Όποιος έδινε τα περισσότερα χρήματα έπαιρνε και κρατούσε την εικόνα της Ανάστασης σε όλη την ακολουθία. Ήταν ο τυχερός για τη χρονιά εκείνη