Πέρασμα του Φράγκου

2013-06-29 15:38

         Το σημείο αυτό είναι ένα μικρό {λούκι} κτιστό σε κάποια σημεία, που το είχαν φτιάξει οι κάτοικοι του χωριού Άνω Πλαγιάς για να ανεβαίνουν στον Αθέρα