Γλαρέδο

2013-07-04 14:51

        Κοντά στον Άγιο Κήρυκο, θα βρείτε το Γλαρέδο και την περιοχή Παλιοπερίβολο, όπου ανασκάφτηκαν λείψανα του νεολιθικού οικισμού. Θα δείτε τα ερείπια κυκλικών κτηρίων, καθώς και αρχαία δισκία γρανίτη