Χλωρίδα

        Η χλωρίδα της Ικαρίας αποτελείται από 92 οικογένειες (401 γένη και 829 είδη). Μεγίστης σημασίας θεωρείται η παρουσία του τοπικού ενδημικού φυτού της Ικαρίας Iberis runemarkii σε περιορισμένο πληθυσμό στην περιοχή της Πλαγιάς και στην Παναγιά Αγίου Κηρύκου και η παιώνια {Paeonia mascula cariensis}.  Η ύπαρξη πλήθους ενδημικών ειδών φυτών, οφείλεται κυρίως στη γεωγραφική θέση του νησιού {κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας}. Επιπλέον τα μεγάλα υψόμετρα ενισχύουν τον πλούτο της χλωρίδας.

         Η Ικαρία δεν εντάσσεται στις τουριστικές ζώνες της Ελλάδας με αποτέλεσμα η ανθρώπινη επέμβαση στα φυσικά δασικά οικοσυστήματα να είναι πολύ περιορισμένα

Ασπέρουλα της Ικαρίας.JPG (325,8 kB)
Καμπανούλα της Ικαρίας.jpg (313,7 kB)
Λευκόφαιη Διγιταλίς της Ικαρίας.jpg (82,5 kB)
Πηγουνιά της Ικαρίας.jpg (98,3 kB)
Πρίνος της Ικαρίας.jpg (107,4 kB)
Ρορίππα της Ικαρίας.jpg (161,9 kB)
Σύμφυτο της Ικαρίας.jpg (102,9 kB)
Σχίνος της Ικαρίας.jpg (354,2 kB)