Πανίδα

        Οι εναλλαγές τοπίου του νησιού, καθώς και η μορφολογία του εδάφους επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών πολλών ειδών, κυρίως ερπετών, περιέχοντας κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, όπως είναι οι βραχώδεις εκτάσεις, οι πέτρινοι φράχτες (πεζούλες ή ξερολιθιές κ.α. Συναντάμε σαύρες όπως είναι το σπάνιο κροκοδειλάκι ή Κορκόφιλας, το Σαμιαμίδι, ο Αβλέφαρος αλλά και φίδια όπως ο Σαπίτης, ο Έφιος και η Οχία.

         Στις ακτές φωλιάζουν πολλά είδη πουλιών ανάμεσα στα οποία και κάποια σπάνια όπως ο αιγαιόγλαρος ή τα αρπαχτικά σπιζαετός, πετρίτης, χρυσογέρακο κ.α. Υπάρχουν και τρία προστατευόμενα είδη νυχτερίδας, ο ρινόλοφος, η μικρομυωτίδα και η πυρρομυωτίδα.

        Στη θαλάσσια περιοχή βρίσκουν καταφύγιο απειλούμενα είδη όπως η μεσογειακή φώκια, το ρινοδέλφινο και το ζωνοδέλφινο

Αβλέφαρος.jpg (145,9 kB)
Αιγαιόγλαρος.jpg (76,2 kB)
Έφιος.jpg (203,5 kB)
Ζωνοδέλφινο.jpg (51,2 kB)
Θαλασσοκόρακας.jpg (231,9 kB)
Κορκόφιλας.jpg (155,5 kB)
Μεσογειακή Φώκια.jpg (69 kB)
Οχιά.jpg (168,5 kB)
Πετρίτης.jpg (73,1 kB)
Ρινοδέλφινο.jpg (40,4 kB)
Σαμιαμίδι.jpg (72 kB)
Σαπίτης.jpg (151,5 kB)
Σαύρα της Ικαρίας.jpg (127,5 kB)
Σπιζαετός.jpg (342,6 kB)
Μικρομυωτίδα.jpg (69,4 kB)
Πυρρομυωτίδα.jpg (82,4 kB)
Ρινόλοφος.jpg (51,4 kB)