Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά

        Η Ικαρία δεν έχει πεδινές εκτάσεις εκτός από τον Κάμπο και τον Φάρο. Λόγο όμως του έντονου φυσικού ανάγλυφού της διαθέτει κοιλάδες, λαγκάδια και μικρά οροπέδια καθώς και λεκανοπέδια σε μεγαλύτερο υψόμετρο, πολλά από τα οποία δεν είναι ορατά από τη θάλασσα. Οι περιοχές αυτές είναι  το Περδίκι, ο Σταύλος, η Κάμπα, η Πλακωτή, το Πέζι κ.α. Η ακτογραμμή παρουσιάζει μικρό οριζόντιο διαμελισμό με ελάχιστες εγκολπώσεις. Αξιοσημείωτοι είναι ο ανοιχτός όρμος Αγριομέλισσα και ο όρμος του Αγίου Νικολάου στα νότια με το ακρωτήριο Πάπας. Το πρώτο λιμάνι του νησιού κατασκευάστηκε το 1972