Γεωλογικά χαρακτηριστικά

        Η Ικαρία έχει πλούσια γεωλογική - ορυκτολογική δομή. Το δυτικό τμήμα του νησιού αποτελείται σχεδόν μόνο από γνευσιογρανίτη (Φραντάτο, Ράχες, Καρκινάγρι) ενώ το ανατολικό τμήμα από το σύστημα γνεύσιων (Πλαγιάς - Απερίχου). Ποσοτικά υπερτερεί ο διαμαμαρυγιακός γνεύσιος, πλούσιος σε μοσχοβίτη. Υπάρχουν επίσης σχιστόλιθοι στις περιοχές της Μεσσαριάς και της νότιας παραλιακής ζώνης από τον Άγιο Κήρυκο ως τα Κεραμέ. Μάρμαρα και ασβεστόλιθοι υπάρχουν στις περιοχές Ίκαρη, Πούντας, Αγίου Κηρύκου και Φαναρίου καθώς και γρανίτες στη περιοχή του Ξυλοσυρτιού-Γλαρέδου. Θεωρείται ότι τα πετρώματα αυτά έχουν προδεβόνιο ηλικία και ότι το νησί ανήκει στο πυρήνα της Λυδικοκαριακής κρυσταλλοπαγούς μάζας. Στο νησί γενικά και ειδικότερα στη περιοχή του Αγίου Κηρύκου έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα μεταλλευμάτων σιδήρου, τα οποία παλαιότερα βρίσκονταν υπο εκμετάλλευση