Τα Μονοπάτια της Ικαρίας

 

Ο γύρος των Ραχών

Μαυράτο-Πούντα

Αρέθουσα – Δοκίμι – Χρυσόστομος

Μαυράτο - Καψαλινό Κάστρο - Καραβόσταμο

Νας – Ράχες ή Μονοπάτι Ξωτικών

Πούντα – Αμμούδια

Πούντα – Σταυρί – Μαγγανίτης

Πούντα – Χρυσόστομος

Ράχες – Αμμούδια – Μαγγανίτης

Καρκινάγρι - Άγιος Ισίδωρος - Ράχες