Ικαριακή Επανάσταση

Η Ικαριακή Επανάσταση της 17.7.1912

2013-07-18 12:03
Απόσπασμα από  {Ιστορία της νήσου Ικαρίας}         “ Ίδωμεν τι τέξεται η επιούσα. Ημείς θα πράξωμεν συμφώνως προς τας εντολάς σας. Ζητούμεν όπλα και τινας άνδρας και οδηγίας που θα στείλωμεν τους αισμαλώτους Τούρκους, εις τους οποίους θα φερθώμεν λίαν φιλανθρώπως....

Μετά την Επανάσταση

2013-07-18 12:05
         Η Ικαρία οργάνωσε στρατό και 200 Ικαριώτες ήτο φρουρά, στην οποία παρουσιαστήκανε ακόμα και έφηβοι στις εντατικές ασκήσεις του ικανού οργανωτή Κουκουδές. Οργάνωσαν Διοίκηση, Δικαστήρια, Ταχυδρομεία, δηλαδή ένα μικρό κράτος ευνομούμενο. Στις 27.7.1912...

Η Ικαρία στην Επανάσταση της Σάμου

2013-07-18 12:06
        Στις 5.8.1912 ο Μυριανθόπουλος γράφει προς το Δραγούμη “η επιτυχία θα χρησιμεύσει σαν προανάκρουσμα για Σάμο, Χίο και λοιπάς νήσους που εσείς θα κρίνετε”. Πραγματικά ήτο η ώρα για τα άλλα νησιά. Ο υποπρόξενος στη Σάμο τηλεγραφεί στις 18.8.1912 στο υπουργείο...

Η ένωση της Ικαρίας στην Ελλάδα

2013-07-18 12:07
        Στις 30.9.1912 ο Μυριανθόπουλος γράφει προς το Δραγούμη ότι “η Ικαρία είναι στο Κέντρο του Αιγαίου, ορεινή και ορμητήριο για τα Ελληνικά νησιά με λιμάνια στους Φούρνους και αποθήκη για πολεμοφόδια και περιμένομε όταν παραστεί ανάγκη να χρησιμοποιηθούν για άλλα...