Γεώργιος Σπανός

 

        Ο Γεώργιος Σπανός γεννήθηκε το 1868 στον Κάμπο και πέθανε το 1912 στο Χρυσόστομο. Είχε ενεργό ρόλο στην Ικαριακή Επανάσταση τελώντας υπό τις διαταγές του Αρχηγού Ιωάννη Μαλαχία τον οποίο συνόδευε και προστάτευε. Ο Γεώργιος Σπανός ήταν ένα από τα 10 παιδιά του Ιερέα Νικολάου Σπανού, του οποίου το μνήμα βρίσκεται στο προαύλιο της Αγίας Ειρήνης στον Κάμπο, και της Δέσποινας Μάζαρη.

         Η θυσία του Γεωργίου Σπανού τον Ιούλιο του 1912 έχει ευρύτερες διαστάσεις γιατί είναι στην ουσία ο πρώτος νεκρός των Βαλκανικών Πολέμων, αναλογιζόμενοι ότι η Επανάσταση της Ικαρίας έλαβε χώρα πρώτη και αυτόνομα και αποτέλεσε πρότυπο και κίνητρο για όλες τις υπόλοιπες επαναστάσεις που άρχισαν να εκδηλώνονται αμέσως μετά στα γύρω νησιά και επέφερε τον εμψυχωτικό αέρα στους Έλληνες για τις μετέπειτα επιτυχίες των Βαλκανικών Πολέμων

Γεώργιος Σπανός 1912.jpg (49459)