Πέτρινα Κτίσματα στην Ικαρία

 

  1. Χυτό: Το χυτό είναι ένα μονόχωρο, ορθογωνικής κάτοψης κτίσμα, τοποθετημένο συνήθως σε σημείο που η γεωμορφολογία του εδάφους και η βλάστηση παρείχαν κάποια προστασία, αποτελώντας συνέχεια του εδάφου. Είναι τα λεγόμενα Αντιπειρατικά Σπίτια που ήταν ο βασικότερος τύπος κατοικίας μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα και βρισκόταν σε χρήση σε μικρότερη κλίμακα και με μικρές παραλλαγές μέχρι τον 20ο αιώνα. Πάντοτε υπήρχε κρυφή έξοδος που οδηγούσε σε {χωστοκέλι} δηλαδή ημιυπόγειος χώρος ή {κρυφοκέλι} δηλαδή χτιζόντουσαν κάτω από βράχους. Χαρακτηριστικά είναι τα σπίτια στις Ράχες, στο Φείδο, στην Κάμπα, στον Κουμάρο και νότια από το Πέζι
  2. Πυργάρι: Nέα κτίσματα τετραγωνικής περίπου κάτοψης που διαθέτουν 2 ανεξάρτητους χώρους, το κατώι και το ανώι και από μία εξωτερική σκάλα που γινόταν η πρόσβαση στον πάνω όροφο, εαν δεν υπήρχε πρόσβαση από την πίσω πλευρά
  3. Μικτό: Ίσως τα πιο χαρακτηριστικά σπίτια της Ικαρίας, που προέρχονται από τον συνδυασμό ενός Χυτού με ένα Πυργάρι. Η λειτουργικότητα του Χυτού που μεγάλωσε γενεές Ικαριωτών με ασφάλεια, δεν ήταν δυνατόν να ξεχαστεί, αλλά και οι νέες συνθήκες χωρίς τον φόβο της επιδρομής των πειρατών προσθεσε την άνεση δύο νέων χώρων του Πυργαριού

Αντιπειρατικό σπίτι Αρμενιστής.jpg (352,2 kB)
Αντιπειρατικό σπίτι Βρακάδες.jpg (168,1 kB)
Αντιπειρατικό σπίτι Κάλαμος.jpg (379,6 kB)
Αντιπειρατικό σπίτι Μονοκάμπι.jpg (316,9 kB)
Αντιπειρατικό σπίτι Πούντα Καρκινάγρι.jpg (319,8 kB)
Αντιπειρατικό σπίτι Προεσπέρα.jpg (369,1 kB)
Αντιπειρατικό σπίτι Ράχες.jpg (360,9 kB)
Αντιπειρατικό σπίτι στον Μαγγανίτη.jpg (129,5 kB)
Αντιπειρατικό σπίτι φαράγγι Χάλαρης.jpg (470 kB)
Παραδοσιακό σπίτι μεταξύ Χρυσόστομο-Βαώνη.jpg (364,1 kB)
Παραδοσιακό σπιτι στη Λαγκάδα.jpg (240,5 kB)
Παραδοσιακό σπίτι στην Έξω Πλαγιά.jpg (452,2 kB)
Παραδοσιακό σπίτι στην Παναγιά.jpg (486,5 kB)
Παραδοσιακό σπίτι στην Πλαγιά.jpg (434,2 kB)
Παραδοσιακό σπίτι στην Προεσπέρα (θέση Λουτρά).jpg (310,7 kB)
Παραδοσιακό σπίτι στις Ράχες.jpg (375,1 kB)
Παραδοσιακό σπίτι στο Καρκινάγρι.jpg (127,4 kB)
Παραδοσιακό σπίτι στο Φραντάτο.jpg (380,7 kB)
Παραδοσιακό σπίτι στο Χρυσόστομο.jpg (404,9 kB)